AGATA'S WAY

Rezerwacja terminu

Dziękuję za rezerwację terminu.

Meeting ID 599 888 6742
Password cF7LBS

Jednocześnie przypominam o regulaminie sprzedaży i zasadach odwoływania/przekładania spotkań/konsultacji/lekcji. 👇

"Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu konsultacji. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji w dniu roboczym, najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu konsultacji. W przypadku nieodwołania konsultacji zgodnie z ww. zasadami, konsultacja zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu konsultacji powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu." https://agatasway.com/regulamin-sprzedazy/ 

Do zobaczenia!
Agata
COPYRIGHTS
POWERED BY getknow