AGATA'S WAY

Rezerwacja terminu

Dziękuję za rezerwację terminu.

Moich Kursantów zapraszam na stałe łącze ZOOM.

Dla osób rezerwujących termin na jednorazową konsultację zostanie wygenerowany automatycznie link do platformy. 
W razie wątpliwości, proszę o kontakt pod adresem ask@agatasway.com

Jednocześnie przypominam o regulaminie sprzedaży i zasadach odwoływania/przekładania spotkań/konsultacji/lekcji. 👇

"Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu konsultacji. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji w dniu roboczym, najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu konsultacji. W przypadku nieodwołania konsultacji zgodnie z ww. zasadami, konsultacja zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu konsultacji powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu." https://agatasway.com/regulamin-sprzedazy/ 

Do zobaczenia!
Agata
COPYRIGHTS
POWERED BY getknow