Spróbuj powiedzieć następujące zdania. To zadanie działa w przeglądarce chrom.

COPYRIGHTS

POWERED BY getknow